Glemsy, za pośrednictwem swoich doradców, zapewnia niezbędne pomoce prawne do wydania wszystkich dokumentów wymaganych na początku pracy we Włoszech dla każdej aspirującej tancerka, show girl lub modelki(dalej zwana "artystka").

W szczególności Glemsy wyśle do każdej wybranej artystki propozycje umowy klubu lub włoskiej firmy, która musi być przedstawiona władzą państwa danego kraju, i która zostanie podpisana wkrótce po przyjeździe do naszego kraju.

Kluby i firmy zapewnią rekrutacje, jak również na piśmie warunki zakwaterowania artysty, wynagrodzenia, bilety lotnicze i  wszystkie zabezpieczenia zakresie fiskalnym i podatkowym które wynikają z umowy o pracę.

Glemsy, ponadto zapewnia załatwienie wszystkich innych formalności koniecznych z władzami włoskimi, aby umożliwić regularne i legalne stosunki pracy między klubami i  (lub włoskimi firmami) a artystami .

Jeżeli jest możliwe oraz na obszarze danego kraju, Glemsy, przekaże dla każdego początkującego artysty dane osoby kontaktowej prowadząca formalności administracyjne danego kraju, w celu umożliwienia szybszego przyjazdu do naszego kraju.

W krajach, gdzie nie ma przedstawicielstwa Glemsy, początkujący artysta osobiście zapewni sobie wszystkie formalności wymagane przez władze danego kraju.

 

Get this Warp5 based template and join the YOOtheme club today!

INTERVIEWS

Here are some comments from women about our services.

 

Read more...

DOCUMENTS, VISAS & PERMITS

Through their consultants, Glemsy offers all the legal assistance necessary for procuring all documents required to work in Italy for aspiring dancers, show girls or models

 

Read more...