Prostřednictvím svých poradců Glemsy nabízí kompletní právní asistenci nutnou k získání všech dokumentů vyžadovaných pro práci v Itálii pro aspirující tanečnice, showgirls nebo modelky (dále nazývané jako „umělkyně“).
Glemsy zašle návrh smlouvy italského klubu nebo podniku zvolené umělkyni, aby ji mohla prezentovat státním orgánům ve své zemi a podepsat ihned po příjezdu do Itálie.
Klub nebo podnik, kterého se to týká, také písemnou formou zajistí ubytování poskytnuté umělkyni, plat, letenky, jakož i zařízení záležitostí týkajících se financí a daní spojených s pracovní smlouvou.
Glemsy vyřídí veškeré formality vyžadované italskými úřady, aby bylo možné zahájit legální a platný pracovní vztah mezi italským klubem anebo podnikem a umělkyní.
Kde je to možné i z hlediska místa, Glemsy všem aspirujícím umělkyním poskytne stanoveného poradce pro vyřizování všech administrativních úkonů v zemi umělkyně, aby byl zajištěn rychlý vstup do Itálie.
V zemích, kde nejsou poradci Glemsy, budou aspirující umělkyně odpovědné za vyřizování všech nutných formalit týkajících se státních orgánů samy.

Get this Warp5 based template and join the YOOtheme club today!

ROZHOVORY

Zde je několik komentářů od žen o našich službách.

 

Read more...

DOKUMENTY, VÍZA A POVOLENÍ

Prostřednictvím svých poradců Glemsy nabízí kompletní právní asistenci nutnou k získání všech dokumentů vyžadovaných pro práci v Itálii pro aspirující tanečnice, showgirls nebo modelky (dále nazývané jako „umělkyně“).

 

Read more...