„Glemsy“ може да предложи възможности за работа за жени в сектора на търговските панаири и изложения, които се провеждат ежедневно в основните градове на Северна Италия.
Работата се състои в приемане на клиенти, раздаване на брошури в търговския панаир и представяне на различни продукти. Презентаторите трябва да носят униформите, предоставени от изложителите. 
Изискванията са: добро владеене на италиански и английски език, представителна външност и отлични умения за общуване с хора.
Един работен ден в търговски панаир се заплаща между 80,00 евро - 120,00 евро.
„Glemsy“ гарантира настаняване и изготвяне на първоначални трудови договори.

Get this Warp5 based template and join the YOOtheme club today!

ИНТЕРВЮТА

Ето някои коментари от жени във връзка с нашите услуги.

 

Read more...

ДОКУМЕНТИ, ВИЗИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ

Чрез своите консултанти „Glemsy“ предлага цялата правна подкрепа, нужна за осигуряване на всички необходими документи за работа в Италия за амбициозни танцьорки, шоу гърли или модели (наричани по-долу „артисти“).

 

Read more...