<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->Чрез своите консултанти „Glemsy“ предлага цялата правна подкрепа, нужна за осигуряване на всички необходими документи за работа в Италия за амбициозни танцьорки, шоу гърли или модели (наричани по-долу „артисти“).
„Glemsy“ ще изпрати предложението за договор от италианския клуб или бизнес до избрания артист, за да бъде показан на обществените органи в държавата на артиста, който ще бъде подписан незабавно след пристигането в Италия.
Клубът или бизнесът също така ще гарантира писмено осигуряването на квартира на артиста, заплатата, самолетните билети, както и организирането на фискалното и данъчното съответствие на трудовия договор.
„Glemsy“ ще обработи всички документи за всички други формалности, изисквани от италианските органи с цел встъпването в законни и валидни трудови взаимоотношения между италианския клуб и/или бизнес и артиста.
Когато е възможно и се предлага в дадената област „Glemsy“ също така ще осигури на всички амбициозни артисти консултант, който да се занимава с всички административни задачи в страната на артиста, за да се гарантира бързото пристигане в Италия.
В страни, където няма консултанти на „Glemsy“, амбициозните артисти ще отговарят лично за извършването на всички формалности, необходими за техните обществени органи.

Get this Warp5 based template and join the YOOtheme club today!

ИНТЕРВЮТА

Ето някои коментари от жени във връзка с нашите услуги.

 

Read more...

ДОКУМЕНТИ, ВИЗИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ

Чрез своите консултанти „Glemsy“ предлага цялата правна подкрепа, нужна за осигуряване на всички необходими документи за работа в Италия за амбициозни танцьорки, шоу гърли или модели (наричани по-долу „артисти“).

 

Read more...